2394072181 6944730196, 6974755553 Ιωάννη Καποδίστρια 47 - Λητή ziakasoe@gmail.com